Vad är ljud?

Matthias Scholz och Julia Winroth, 2008-07-08

Det här kapitlet är tänkt som en introduktion till det fysikaliska fenomenet ljud. Allt som behövs för att följa det är nyfikenhet, inga högre kunskaper inom matematik eller fysik krävs.

Frågan "Vad är ljud?" kan besvaras på två sätt. Det ena är att betrakta ljud som ett fysikaliskt fenomen och studera de processer som leder till att vårt hörselsinne blir stimulerat. Det andra är att betrakta ljudet som upplevelse och studera hur vi förarbetar den information som når vårt hörselsinne och vilket intryck den skapar. Denna subjektiva del av frågan behandlas i kapitlet "Ljudupplevelse".

I det här kapitlet beskriver vi hur ljud uppstår, varför vissa ljudkällor bullrar mer än andra, hur man kan påverka ljudets karaktär och hur man kan dämpa det. Vi lägger också grunden till det följande kapitlet "Ljudutbredning utomhus" som beskriver vad som händer på vägen mellan ljudkälla och ljudmottagare.


  Dela/skriv ut